EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

گزارش فعالیتهای مرداد ماه 1396 کارگروه حمایت از حیوانات "موسسه سرزمین ایده آل ما"

۷ شهریور ۱۳۹۶ 3266
گزارش فعالیتهای  مرداد ماه 1396 کارگروه حمایت از حیوانات



به نام یزدان

گزارش فعالیتهای "نقاهتگاه سام گیلان" زیر نظر کارگروه حمایت از حیوانات "موسسه سرزمین ایده آل ما" طی ماه گذشته(مرداد 1396)به شرح زیر اعلام میگردد:


رهاسازی:رهاسازی8قلاده از سگهای بالغ نقاهتگاه در شرایط سلامت کامل وعقیم سازی شده به همراه پلاک شناسایی در محل مناسب توسط کمیته واگذاری و رهاسازی نقاهتگاه

امداد و زنده گیری:3قلاده زنده گیری وامداد توسط تیم کارگروه در مرداد ماه انجام شد شامل:(۱_امداد 1قلاده سگ مادر به همراه 8 توله که توسط اعضای کار گروه گزارش شده بود*این مادر درگیر بیماری پوستی میباشد*۲_امداد 1قلاده سگ نر،کیسی که توسط اینستاگرام وصفحات مجازی به کارگروه گزارش شده بود واقع در خمام*درگیر بیماری جرب دمودکس،مشکل تیروئید،کبد و مشکل قلب میباشد*۳_امداد 1قلاده سگ نر گزارش شده توسط اعضای کارگروه در محل ساحل دریا

واگذاری:13قلاده از سگ های حاضر در نقاهتگاه زیر نظر کمیته واگذاری کارگروه(درسلامت کامل) و به همراه فرم واگذاری به رشتوندان و حامیان گرامی واگذار شدند

ورودی:ورود 30قلاده سگ جدید (آسیب دیده ،بیمار و تهدید شده)به نقاهتگاه توسط اعضای کارگروه

انتقال به دامپزشکی:انتقال3 کیس به دامپزشکی جهت ویزیت و ادامه روند درمانی زیر نظر دامپزشک توسط اعضای کمیته ی درمانی نقاهتگاه(2مورد مبتلا به جرب و 1مورد شکستی و گچ گرفتگی در ناحیه دست جهت تعویض گچ)

ضدعفونی و پاکسازی:ضدعفونی کردن کامل لانه ها توسط اعضای کارگروه با استفاده از مواد ضدعفونی کننده و پاکننده جهت حفظ بهداشت محیط،پاکسازی محیط نقاهتگاه با استفاده از چمنزن و...

طرح عمرانی:ادامه روند عمرانی نقاهتگاه در جهت تکمیل فاز دوم لانه سازی،احداث سایبان،ترمیم لانه های قدیمی و پاکسازی و آمده سازی محیطی وسیع تر و رفاه هرچه بیشتر فرشته های حاضر در نقاهتگاه

شستشو و دارورسانی:شستشوی روزانه لانه ها،شستشوی دوره ای کیس های حاضر در نقاهتگاه و دارو رسانی 24ساعته توسط اعضای کارگروه و کمیته درمانی نقاهتگاه

فرهنگسازی:برپایی دو همایش در راستای ایجاد فرهنگسازی و آشنایی مردم با موسسه و روند کاری کارگروه و عضوگیری از حامیان جدید(اولین همایش واقع در حمیدیان *پارک دانشجو*،دومین همایش برگزار شده در منطقه آزاد کاسپین)کارگروه با برپا کردن غرفه و آموزش دادن رفتار با حیوانات به مردم و همچنین فروش پیکسل ها حمایتی،برچسب ها و آش در راستای کمک به حیوانات و به دست آوردن هزینه درمان فرشته ها کوشید.

●شماره  روابط عمومی
09118352828


🔹به نام یزدان🔹
گزارش فعالیتهای "نقاهتگاه سام گیلان" زیر نظر کارگروه حمایت از حیوانات "موسسه سرزمین ایده آل ما" طی ماه گذشته(مرداد 1396)به شرح زیر اعلام میگردد:


رهاسازی:رهاسازی8قلاده از سگهای بالغ نقاهتگاه در شرایط سلامت کامل وعقیم سازی شده به همراه پلاک شناسایی در محل مناسب توسط کمیته واگذاری و رهاسازی نقاهتگاه
امداد و زنده گیری:3قلاده زنده گیری وامداد توسط تیم کارگروه در مرداد ماه انجام شد شامل:(۱_امداد 1قلاده سگ مادر به همراه 8 توله که توسط اعضای کار گروه گزارش شده بود*این مادر درگیر بیماری پوستی میباشد*۲_امداد 1قلاده سگ نر،کیسی که توسط اینستاگرام وصفحات مجازی به کارگروه گزارش شده بود واقع در خمام*درگیر بیماری جرب دمودکس،مشکل تیروئید،کبد و مشکل قلب میباشد*۳_امداد 1قلاده سگ نر گزارش شده توسط اعضای کارگروه در محل ساحل دریا
واگذاری:13قلاده از سگ های حاضر در نقاهتگاه زیر نظر کمیته واگذاری کارگروه(درسلامت کامل) و به همراه فرم واگذاری به رشتوندان و حامیان گرامی واگذار شدند
ورودی:ورود 30قلاده سگ جدید (آسیب دیده ،بیمار و تهدید شده)به نقاهتگاه توسط اعضای کارگروه
انتقال به دامپزشکی:انتقال3 کیس به دامپزشکی جهت ویزیت و ادامه روند درمانی زیر نظر دامپزشک توسط اعضای کمیته ی درمانی نقاهتگاه(2مورد مبتلا به جرب و 1مورد شکستی و گچ گرفتگی در ناحیه دست جهت تعویض گچ)
ضدعفونی و پاکسازی:ضدعفونی کردن کامل لانه ها توسط اعضای کارگروه با استفاده از مواد ضدعفونی کننده و پاکننده جهت حفظ بهداشت محیط،پاکسازی محیط نقاهتگاه با استفاده از چمنزن و...
طرح عمرانی:ادامه روند عمرانی نقاهتگاه در جهت تکمیل فاز دوم لانه سازی،احداث سایبان،ترمیم لانه های قدیمی و پاکسازی و آمده سازی محیطی وسیع تر و رفاه هرچه بیشتر فرشته های حاضر در نقاهتگاه
شستشو و دارورسانی:شستشوی روزانه لانه ها،شستشوی دوره ای کیس های حاضر در نقاهتگاه و دارو رسانی 24ساعته توسط اعضای کارگروه و کمیته درمانی نقاهتگاه
فرهنگسازی:برپایی دو همایش در راستای ایجاد فرهنگسازی و آشنایی مردم با موسسه و روند کاری کارگروه و عضوگیری از حامیان جدید(اولین همایش واقع در حمیدیان *پارک دانشجو*،دومین همایش برگزار شده در منطقه آزاد کاسپین)کارگروه با برپا کردن غرفه و آموزش دادن رفتار با حیوانات به مردم و همچنین فروش پیکسل ها حمایتی،برچسب ها و آش در راستای کمک به حیوانات و به دست آوردن هزینه درمان فرشته ها کوشید.
●شماره  روابط عمومی
09118352828

🔹به نام یزدان🔹
گزارش فعالیتهای "نقاهتگاه سام گیلان" زیر نظر کارگروه حمایت از حیوانات "موسسه سرزمین ایده آل ما" طی ماه گذشته(مرداد 1396)به شرح زیر اعلام میگردد:


رهاسازی:رهاسازی8قلاده از سگهای بالغ نقاهتگاه در شرایط سلامت کامل وعقیم سازی شده به همراه پلاک شناسایی در محل مناسب توسط کمیته واگذاری و رهاسازی نقاهتگاه
امداد و زنده گیری:3قلاده زنده گیری وامداد توسط تیم کارگروه در مرداد ماه انجام شد شامل:(۱_امداد 1قلاده سگ مادر به همراه 8 توله که توسط اعضای کار گروه گزارش شده بود*این مادر درگیر بیماری پوستی میباشد*۲_امداد 1قلاده سگ نر،کیسی که توسط اینستاگرام وصفحات مجازی به کارگروه گزارش شده بود واقع در خمام*درگیر بیماری جرب دمودکس،مشکل تیروئید،کبد و مشکل قلب میباشد*۳_امداد 1قلاده سگ نر گزارش شده توسط اعضای کارگروه در محل ساحل دریا
واگذاری:13قلاده از سگ های حاضر در نقاهتگاه زیر نظر کمیته واگذاری کارگروه(درسلامت کامل) و به همراه فرم واگذاری به رشتوندان و حامیان گرامی واگذار شدند
ورودی:ورود 30قلاده سگ جدید (آسیب دیده ،بیمار و تهدید شده)به نقاهتگاه توسط اعضای کارگروه
انتقال به دامپزشکی:انتقال3 کیس به دامپزشکی جهت ویزیت و ادامه روند درمانی زیر نظر دامپزشک توسط اعضای کمیته ی درمانی نقاهتگاه(2مورد مبتلا به جرب و 1مورد شکستی و گچ گرفتگی در ناحیه دست جهت تعویض گچ)
ضدعفونی و پاکسازی:ضدعفونی کردن کامل لانه ها توسط اعضای کارگروه با استفاده از مواد ضدعفونی کننده و پاکننده جهت حفظ بهداشت محیط،پاکسازی محیط نقاهتگاه با استفاده از چمنزن و...
طرح عمرانی:ادامه روند عمرانی نقاهتگاه در جهت تکمیل فاز دوم لانه سازی،احداث سایبان،ترمیم لانه های قدیمی و پاکسازی و آمده سازی محیطی وسیع تر و رفاه هرچه بیشتر فرشته های حاضر در نقاهتگاه
شستشو و دارورسانی:شستشوی روزانه لانه ها،شستشوی دوره ای کیس های حاضر در نقاهتگاه و دارو رسانی 24ساعته توسط اعضای کارگروه و کمیته درمانی نقاهتگاه
فرهنگسازی:برپایی دو همایش در راستای ایجاد فرهنگسازی و آشنایی مردم با موسسه و روند کاری کارگروه و عضوگیری از حامیان جدید(اولین همایش واقع در حمیدیان *پارک دانشجو*،دومین همایش برگزار شده در منطقه آزاد کاسپین)کارگروه با برپا کردن غرفه و آموزش دادن رفتار با حیوانات به مردم و همچنین فروش پیکسل ها حمایتی،برچسب ها و آش در راستای کمک به حیوانات و به دست آوردن هزینه درمان فرشته ها کوشید.
●شماره  روابط عمومی
09118352828

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است