EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

آموزش مدارس

۲۸ آذر ۱۳۹۸ 168
آموزش مدارس

گروه آموزش سرزمین ایده آل ما 🌱
.
آموزش مفاهیم زیست محیطی با زبانی ساده برای فرهنگ سازی و ایجاد حس مسولیت نسبت به محیط زیست برای کودکان شهر رشت در مقطع اول ابتدایی(B) در مدرسه غیر انتفاعی پیشگامان .🌈🌈

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

مطالب مرتبط