EN English Info[a]oi-land.com +98 (13)

کارگروه اکوتوریسم

مضمون اصلی اکوتوریسم (طبیعت گردی)، سفری است مسؤولانه به مناطق طبیعی، که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی می گردد. در حال حاضر حفظ محیط زیست یکی از ضروریات دنیای کنونی است و اکوتوریسم می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت توریسم پایدار، نقشی جهانی یا محلی  در حفظ محیط زیست داشته باشد.

اهداف اصلی کارگروه اکوتوریسم «سرزمین ایده آل ما» شامل موارد زیر می باشد:

1.            آموزش رفتار مناسب با طبیعت و به حداقل رساندن آثار سوء حاصل از گردشگران بر طبیعت و فرهنگسازی مناطق تحت حفاظت و جوامع پیرامونی آن همچون نریختن زباله و عدم تخریب زیست بوم ها.

2.            آموزش احترام به طبیعت و دریافت انرژی پاک از آن .

3.            ایجاد کارگاه های آموزشی تخصصی در مورد طبیعت یک منطقه خاص و آموزش تنوع زیستی آن  منطقه به طور مثال آشنایی با جنگل های هیرکانی .

4.            ارتقای سطح حمایت از مناطق تحت حفاظت در میان جوامع محلی (توانمند سازی جوامع محلی)

5.            ایجاد تعامل برای بیان تجربه های یادگیری در بین افراد.

6.            ترویج اهمیت همکاری و مشارکت جمعی

7.            دیدار از نواحی بکر و دست نخورده

8.            آشنایی با روستا ها و شهر های استان و مکان های تاریخی و جاذبه های گردشگری آن ها.

9.            آشنایی با آداب و رسوم روستا، شهر و استان خودمان.

اخبار و رویدادهای کارگروه

پیوندها